• The Bar Association of San Francisco

  Mga Wika na Sinasalita:
  English Spanish Cantonese

  Serbisyong ligal sa imigrasyon para sa mga disadvantaged at indibidwal na underserved

  301 Battery Street
  San Francisco, CA 94111

  Tawagan (415) 982-1600 www.sfbar.org

  Oras
  Lunes: 9:00 am - 5:00 pm
  Martes: 9:00 am - 5:00 pm
  Miyerkules: 9:00 am - 5:00 pm
  Huwebes: 9:00 am - 5:00 pm
  Biyernes: 9:00 am - 5:00 pm
  Sabado: Sarado
  Linggo: Sarado