Patakaran sa Privacy

Ipinapahayag ng Patakaran sa Privacy ang mga tipo ng impormasyon na kinokolekta namin kapag binibisita ninyo an gaming website, pati na rin ang ibang mga hakbang sa pangangalaga nito.

Koleksyon ng Impormasyon

 • Hindi namin kinokolekta ang inyong personal na impormasyon kapag binibisita ninyo ang aming website.
 • Kinokolekta namin ang limitadong detalye ng inyong impormasyon na maaaring awtimatikong makuha sa inyong browser kapag binibisita ninyo ang website. Kabilang sa impormasyon na ito ay ang Internet Address ng inyong computer o network, ang petsa, oras, at ang pahina na inyong binisita sa aming site, ang inyong browser at operating system, at ang referring page (huling webpage na inyong binisita bago kayo pumindot ng link sa aming site).
 • Gumagamit kami ng aggregated anonymous na impormasyon mula sa lahat ng aming bisita para masukat ang pagganap at pagunlad ng aming site.
 • Minsan naming sinusubaybayan ang mga keyword na pinapasok sa aming search engine para masukat ang interes sa mga espesipikong paksa, pero hindi namin sinsubaybayan ang mga partikular na termino na pinapasok ng mga user.

Impormasyon na Ibinibigay Ninyo

 • Ang impormasyon na ibinibigay ninyo gamit ang Find Help tool ay hindi isini-save.
 • Ang impormasyon na kusa ninyong binigay sa pamamagitan ng pagfill-out ng inyong opsyonal na feedback form ay ginagamit para matulungan kaming pagbutihin ang aming mga web site, at puwede itong ibahagi sa mga empleyado at kontraktor ng Lungsod at County ng San Francisco para sa pakay na ito.
 • Hindi naming binibigay, ibinabahagi, pinapaupa o linilipat ang kahit anumang personal na impormasyon sa third party.

Mga Analitika ng Site


Mga Link

 • Ang Lungsod at County ng San Francisco ay gumagamit ng link at kakayahan sa paghahanap/search para mahanap ang mga impormasyon na magagamit ng publiko mula sa mga dose-dosenang ahensya na hindi parte ng website ng Lungsod at County ng San Francisco at kung sino man na wala sa kontrol ng Lungsod.
 • Ang mga patakaran sa privacy at pamamaraan na nakalahad dito ay hindi tiyak na nalalapat sa ibang mga site.
 • Iminumungkahi namin na direktang lapitan ang mga site na ito para makuha ang impormayon tungkol sa kanilang pagkolekta ng data at patakaran sa distribusyon.

Seguridad ng Site

 • Sinusubaybayan namin ang trapiko ng network para matukoy ang mga hindi awtorisadong pagupload o pagbago ng impormasyon o iba pang dahilan ng pagkasira sa site.
 • Sinusunod namin ang wastong pagkilos sa seguridad nang maprotektahan ang hindi awtorisadong pag-access, pagbabago o pagsira ng data.

Mga Pagbabago sa Patakaran

Paalala lamang na ang mga Disclaimer at Patakaran sa Privacy ay maaaring pana-panahong baguhin. Inaasahan namin na maliliit lamang ang mga pagbabago, pero ilalabas namin ang mga pagbabago kapag mangyari ito.


Mga Tanong

Kung may mga tanong kayo tungkol sa mga patakaran na ito, puwede ninyo kaming kontakin sa: